Wijzigingen juni 2013

Pleegzorg Xining richt Stichting Kinderhulp China op

Wij, de vrijwilligers van de werkgroep Xining, zetten ons al jaren in voor Pleegzorg Xining. Dit deden wij onder de vlag van de Vereniging Wereldkinderen. Hier is in juni 2013 verandering in gekomen.


Veranderingen bij Wereldkinderen

Wereldkinderen moest bezuinigen. Een van de maatregelen die zij moesten nemen is het stoppen van de ondersteuning aan vrijwilligers die fondsen werven voor hulpprojecten. Consequentie was dat het hulpproject Pleegzorg Xining niet voortgezet kon worden onder de naam van Wereldkinderen.


Hoe verder vanaf juni 2013

De werkgroep wilde de ondersteuning van het pleegzorgproject voortzetten en heeft daarom een zelfstandige stichting opgericht. De naam daarvan is Stichting Kinderhulp China. De nieuwe stichting houdt de kwaliteit en omvang van de ondersteuning op hetzelfde hoge peil als de afgelopen jaren het geval is geweest.

 

Wereldkinderen is blij met dit initiatief. In goed overleg is de verantwoordelijkheid voor het project Pleegzorg Xining in juni 2013 overgedragen aan onze nieuwe stichting. Ons rekeningnummer blijft NL39INGB0000144721 tnv Stichting Kinderhulp China. Onze donateurs hebben over de wijzigingen een persoonlijke brief gekregen.