U kunt helpen

U kunt helpen!

De werkgroep Xining zet zich in om elk jaar een bedrag van minimaal € 15.000,- bijeen te brengen. Met dat geld kunnen ongeveer 25 kinderen uit het Xining kindertehuis in een pleeggezin opgroeien. Het geld is onder andere nodig voor de werving en begeleiding van de pleeggezinnen en voor medische voorzieningen voor de kinderen. Waar het geld nog meer voor nodig is, leest u hier.

 

Wilt u helpen? Dat kan! U kunt natuurlijk geld geven, maar misschien wilt u liever zelf een actie opzetten om zo geld in te zamelen voor het project. Op deze site doen wij alvast enkele suggesties. Heeft u zelf een leuk idee, laat het ons weten.