Stichting Kinderhulp China

Stichting Kinderhulp China

De werkgroep Xining is ondergebracht in de Stichting Kinderhulp China. De leden van de werkgroep zijn tevens de bestuursleden van deze Stichting.

 

Momenteel is het project Pleegzorg Xining het enige project dat de Stichting financieel ondersteunt.

 

Omdat we in de toekomst wellicht ook andere projecten in China willen helpen, hebben we de Stichting 'Kinderhulp China' genoemd. De tekst van onze statuten vindt u hier.

 

De Stichting Kinderhulp China is gevestigd in Boijl en is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI). Ons RSIN / fiscaal nummer is 852752441.

 

Ons rekeningnummer is NL39INGB0000144721 tnv Stichting Kinderhulp China.