Het tehuis in Xining

Xining Orphanage

Het Xining kindertehuis staat in de stad Xining, op de grens met Tibet. Het is een arm gebied met weinig grote bedrijven. Het kindertehuis biedt momenteel onderdak aan ongeveer 80 weeskinderen en kinderen die te vondeling zijn gelegd. Meer dan 95% van de kinderen heeft een beperking. Naast verzorging en een dak boven het hoofd biedt het tehuis deze kinderen medische hulp, training, speciaal onderwijs en hulp om in de lokale samenleving te functioneren. Daarnaast worden kinderen vanuit het tehuis ondergebracht in pleeggezinnen. 

 

Rehabilitation Centre

In 2007 is bij het tehuis een Rehabilitation Centre (fysiotherapie ruimte) geopend. Hier kunnen zowel kinderen uit het tehuis als kinderen uit pleeggezinnen en ouders met een eigen kind met een beperking gebruik maken van de faciliteiten en de deskundigheid van de medewerkers van het tehuis.

 

Tehuis Xining voorloper

De aanpak zoals gevolgd in Xining blijkt een voorbeeld voor andere tehuizen en steden in China. Het tehuis kreeg al vele mensen van andere tehuizen in China op werkbezoek. Vooral de focus op optimale ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen met een beperking, de aandacht voor de verbinding met de lokale samenleving en de emotionele ondersteuning van de kinderen bij het opgroeien is bijzonder ten opzichte van de opvang in andere tehuizen. De organisatie Christian Action is inmiddels ook in andere steden actief. In totaal zijn zij betrokken bij 8 tehuizen in de provincie Qinghai, waar in totaal 2000 kinderen baat bij hebben.