Nieuwsbrief

  2010: goed jaar voor Pleegzorg Xining  
  Nederlandse fysiotherapeute werkt in Xining  


2010: goed jaar voor Pleegzorg Xining

16000 euro: dank aan donateurs en sponsorsVoor het Xining-project is 2010 opnieuw een zeer goed jaar geweest. Via verschillende kanalen is geld geworven, met een totaalopbrengst van ongeveer € 16.000,-. De werkgroep prijst zich gelukkig met een groep trouwe donateurs. In 2010 zijn er bovendien enkele zeer grote schenkingen geweest. Op onze website leest u er meer over. Wij zijn iedereen, van grote tot kleine donateur, enorm dankbaar!

 

Met de opbrengst hebben wij ook dit jaar aan onze belofte kunnen voldoen om € 15.000,- over te maken voor ondersteuning van pleegzorggezinnen in Xining.

 

Wij gaan voor volgende jaren onze ambities bovendien hoger stellen, en breiden onze steun aan het project vanaf dit jaar uit naar meer dan € 20.000,- per jaar. Dit in verband met het hiernaast genoemde communitycare-project.Nederlandse fysiotherapeute werkt in Xining

De Nederlandse fysiotherapeute Hannah van Driel doet momenteel vrijwilligerswerk in het tehuis in Xining. In een volgende nieuwsbrief schrijft zij over haar ervaringen.

2011: Meer hulp in de wijken van Xining

Nieuw is dat we met hulp van Christian Action en het tehuis niet alleen begeleiding en ondersteuning bieden aan pleeggezinnen, maar ook aan gezinnen in Xining met eigen gehandicapte kinderen. Zo hopen we te kunnen voorkomen dat dergelijke kinderen te vondeling worden gelegd.

 

In eerste instantie zullen ongeveer 20 families in Xining directe ondersteuning krijgen vanuit het tehuis. De hoop en verwachting is dat deze gezinnen hun ervaringen en kennis verder kunnen verspreiden in de wijken waarin ze leven. Zij kunnen dan laten zien dat er ondersteuning is voor ouders met gehandicapte kinderen, en vooral dat kinderen met een beperking zich door de juiste begeiding heel goed kunnen ontwikkelen.


Colofon

Dit is een nieuwsbrief van de werkgroep Pleegzorg Xining van de Vereniging Wereldkinderen. Wij hebben CBF-keurmerk voor goede doelen. Tel. 0561-433706
info@pleegzorgxining.nl
www.pleegzorgxining.nl
Aanmelden
Wilt u deze nieuwsbrief ook via e-mail ontvangen?
Vul dan hieronder uw naam en e-mailadres in en klik op verzend.