nummer 6 - 6 april 2009

  Groei aantal pleeggezinnen zet in 2008 door  
  Brede functie revalidatiecentrum  
  We willen méér doen  
  Tehuis in Xining loopt voorop  


Groei aantal pleeggezinnen zet in 2008 door
Het jaar 2008 was wederom een succesvol jaar voor Pleegzorg Xining. Het aantal kinderen dat in een pleeggezin opgroeit in plaats van in het kindertehuis is vorig jaar gegroeid van 40 naar 51.
 
Er is veel geld opgebracht door donateurs, sponsors en acties van scholen of anderen. In totaal ging het in 2008 om een bedrag van € 26.275. We bedanken iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd! Op onze site vindt u het financiële overzicht 2008 en meer info over waar het geld aan besteed is.Brede functie revalidatiecentrum

Pleegzorg Xining is opgezet vanuit een kindertehuis in Xining. Hier is ook een revalidatiecentrum. De (veelal gehandicapte) kinderen uit het tehuis komen er bijna dagelijks oefenen. Ook de kinderen die in pleegzorg zijn ondergebracht komen hier regelmatig voor fysiotherapie.

 

Daarnaast kunnen ouders met een (biologisch eigen) gehandicapt kind in het centrum advies krijgen, en leren hoe ze met hun kind oefeningen kunnen doen. Momenteel maken zo'n 50 gezinnen uit Xining en omgeving hiervan gebruik. We willen méér doen

Tot nu toe lukt het elk jaar om méér geld in te zamelen dan strikt noodzakelijk is voor het pleegzorgproject in Xining.

Daarom bekijken we nu hoe we het 'extra' geld goed in kunnen zetten.

 

Er zijn veel kindertehuizen in de omgeving van Xining die geen (pleegzorg)voorzieningen hebben voor de vele gehandicapte kinderen. De nood is hoog. Uitbreiding van het project in de omgeving is een optie die we onderzoeken.Tehuis in Xining loopt voorop

Dat de aanpak in Xining uniek is, blijkt wel uit de belangstelling van andere tehuizen in China om te leren van Xining. Eind vorig jaar kwam er bijvoorbeeld een delegatie van het kindertehuis uit Yulin (Shaanxi). Daarna is in Yulin een driedaagse training gehouden voor medewerkers.

Yan Ya

Yan Ya (4) heeft de stofwisselingsziekte PKU, waardoor ze verstandelijk gehandicapt is.

 

Ze moet een streng dieet volgen. Sinds 2007 woont ze bij pleegouders. Zij besteden veel tijd aan haar voeding: wat kan ze wel aan, wat niet, hoe koken we toch lekker voor haar?

 

Yan Ya’s spraak is enorm vooruit gegaan sinds ze bij haar pleegouders woont. Ze benoemt haar eigen ogen, neus, oren en mond, en ook die van haar pleegmoeder. Ze doet het geluid van haar vaders motorfiets feilloos na en imiteert daarbij de gebaren die horen bij het starten.

 

Foto's onder: Yan Ya en haar pleegmoeder
Colofon

Dit is een nieuwsbrief van de werkgroep Pleegzorg Xining van de Vereniging Wereldkinderen. Wij hebben CBF-keurmerk voor goede doelen. Tel. 0561-433706
info@pleegzorgxining.nl
www.pleegzorgxining.nl
Aanmelden
Wilt u deze nieuwsbrief ook via e-mail ontvangen?
Vul dan hieronder uw naam en e-mailadres in en klik op verzend.