nummer 4 - 13 juni 2007

  Steeds meer pleeggezinnen  
  De familie Shi  
  Yu-ting  


Steeds meer pleeggezinnen

Het gaat heel goed met het hulpproject in Xining. Christian Action, de organisatie uit Hongkong die het project met ons geld uitvoert, breidt gestaag het aantal pleeggezinnen uit waarin gehandicapte kinderen kunnen opgroeien. Namen begin 2006 nog 21 gezinnen gehandicapte vondelingen op, dit jaar waren het er tot nu toe al 31. Zij bieden nu een thuis voor 40 kinderen. 
Lees meer hierover op onze site...


De familie Shi
Een voorbeeld van de pleeggezinnen in Xining is de familie Shi. Zij zorgen voor twee gehandicapte vondelingen, namelijk Yu-ting en Xiaolong. Vader en moeder Shi zijn in de veertig en hebben een zoon die studeert aan een technische school. Vader Shi is bouwvakker, maar heeft net als moeder Shi wel een deel van de middelbare school gedaan. Zij werkt in een fabriek.


Yu-ting

Het eerste kind dat de Shi’s vijf jaar geleden opnamen was Yu-ting. Ze kon niet zitten of zelf eten toen ze bij hen kwam en verstopte zich in een hoekje als ze vreemden zag. Hoewel ze nu negen jaar is, kan Yu-ting nog steeds niet praten. Maar ze heeft zichzelf enorm ontwikkeld in het gezin, gaat nu mee naar de markt en opent de deur als er mensen aanbellen. Ook vindt ze het heel leuk om met de buurkinderen te spelen, waardoor haar sociale vaardigheden verder verbeteren. Ze reageert met lachjes en knikjes als ze wordt aangesproken.
Xiaolong

Vorig jaar kwam ook Xiaolong in het gezin Shi. Hij werd te vondeling gelegd toen hij vier was, mogelijk omdat de ouders de medische zorg niet konden betalen. Xiaolong is door een hersenbeschadiging verlamd aan benen en voeten en kan dus niet lopen. Maar door zijn verblijf in het pleeggezin, waar hij iedere dag oefent met speciale hulpmiddelen, is Xiaolong veel mobieler geworden. Ook gaat hij snel beter praten en leert hij van de Shi’s gedichten en rijmpjes, die hij vervolgens voordraagt aan gasten. Zijn grootste wens blijft echter om zelfstandig te kunnen lopen.

Meer en uitgebreider nieuws...

vindt u op onze website.
klik hier

Colofon

Deze nieuwsbrief is van de werkgroep Pleegzorg Xining van de Vereniging Wereldkinderen. Wereldkinderen heeft het CBF-keurmerk voor goede doelen.
Tel. 0561-433706
info@pleegzorgxining.nl
www.pleegzorgxining.nl


Aanmelden
Wilt u deze nieuwsbrief ook via e-mail ontvangen?
Vul dan hieronder uw naam en e-mailadres in en klik op verzend.