Nieuwsbrief

  Pleegzorgproject staat op eigen benen  
  Het project  
  Hoe staat het er nu mee  
  Stopzetten donaties en laatste nieuwsbrief  


Pleegzorgproject staat op eigen benen

Jarenlang hebben vele mensen in Nederland ons pleegzorgproject in Xining gesteund. Doel van dit project is om vondelingen in Xining in een gezin te laten opgroeien in plaats van in een tehuis. Inmiddels kan de pleegzorg in Xining door de lokale overheid worden gefinancierd. Daarom is steun aan het project niet meer nodig.Het project

Het is in China niet gebruikelijk dat vondelingen opgroeien in een gezin. Zeker niet als het gehandicapte kinderen betreft. Maar in Xining ging het plaatselijke tehuis het experiment aan en was er bovendien een hulporganisatie uit Hongkong (Christian Action) die ons pleegzorgproject uitstekend kon begeleiden. Het project maakte het voor tientallen vondelingen in Xining mogelijk dat zij in een gezin opgroeien. Het heeft bovendien als voorbeeld gediend voor andere tehuizen in China.Hoe staat het er nu mee

Inmiddels zijn we dertien jaar verder. Het pleegzorgsysteem in Xining heeft een structurele vorm gekregen en kan door de lokale overheid worden gefinancierd. Op dit moment woont er een groep pleegouders in een pand vlak naast het tehuis waarin ze vondelingen groot brengen in hun eigen gezin. Met de voorzieningen van het tehuis om de hoek. Daardoor is het veel eenvoudiger geworden om de veelal meervoudig gehandicapte kinderen dagelijks met hulp van het tehuis medische zorg te bieden. Ook zijn de vergoedingen voor de pleegouders op een hoger niveau gebracht.Stopzetten donaties en laatste nieuwsbrief

Zoals we eerder dit jaar aankondigden, stoppen we met de steun vanuit onze Stichting. In onze visie zijn hulpgelden niet meer nodig als de lokale overheid in staat en bereid is de organisatie op zich te nemen en te financieren. Een prachtig resultaat. Dit is dan ook de laatste nieuwsbrief die u van ons krijgt. Op www.pleegzorgxining.nl leest u binnenkort het eindrapport van het project.

Bedankt!

We hebben ons dertien jaar lang met veel plezier ingezet voor dit project en verkennen nu hoe we ons op andere manieren kunnen inzetten voor kinderen in China.

 

We danken u allemaal heel hartelijk bedanken voor de jarenlange steun en belangstelling!

 

Onze vaste donateurs hebben persoonlijk bericht van ons gehad. Ook hen danken wij uiteraard.

 

Met vriendelijke groeten,
het bestuur van de Stichting Kinderhulp China


Martijn Roessingh, Willy Francissen, Paul Klaassen, Dominique Wichers en Katja Moesker


Colofon

Dit is een nieuwsbrief van Pleegzorg Xining, onderdeel van de Stichting Kinderhulp China.

Tel. 06-34263877.
info@pleegzorgxining.nl
www.pleegzorgxining.nl