Nieuwsbrief


Gestaag wordt het pleegzorgproject in Xining verder uitgebouwd. Inmiddels zijn er voldoende Chinese pleegouders om nieuwe gehandicapte vondelingen op te vangen en groot te brengen. Het hulpproject kan zich daardoor ook richten op een ander doel: voorkomen dat Chinese ouderparen hun gehandicapte zuigeling te vondeling leggen.

 

Mentaliteitsverandering

Dit najaar is –gefinancierd door Pleegzorg Xining – een aanvullend project van start gegaan dat hulp en voorlichting biedt aan ouders met gehandicapte kinderen. Via dit initiatief krijgen de gezinnen praktische ondersteuning, maar hopen de hulpverleners ook een mentaliteitsverandering teweeg te brengen in de gemeenschap. Als mensen zien welke mogelijkheden kinderen met een beperking hebben, dan leidt dat uiteindelijk tot minder vondelingen.

 

Resultaten tot nu toe

De voorlichting wordt gegeven door het tehuis én door de pleegouders. De families uit Xining krijgen informatie over het voeden van hun gehandicapte kind, over medische oplossingen en hulpmiddelen, en over oefeningen die het kind cognitief en fysiek vooruit helpen. Inmiddels hebben 120 families bijeenkomsten van het tehuis bezocht en zijn er 60 kinderen die systematisch van de ondersteuning door het tehuis gebruik maken.

 

Ouders steunen elkaar

Heel belangrijk is vooral dat families uit Xining steun krijgen van elkaar. Zolang kinderen met een beperking in China niet zomaar worden geaccepteerd, en zolang de sociale druk groot is om ze te vondeling te leggen, helpt het enorm als ouders hun ervaringen kunnen delen met lotgenoten. Ook is het belangrijk dat ouders bij andere gezinnen zien hoeveel vooruitgang de kinderen kunnen boeken.

 

Voorbeeldfunctie

De meeste gezinnen komen uit Xining zelf, een klein deel komt uit andere plaatsen als Yushu en Huangnan. Sommige gezinnen zijn zeer arm en krijgen financiële ondersteuning om naar het tehuis te komen. Het doel van het project is dat de ondersteunde families zelf een voorbeeldfunctie krijgen in hun wijk en een permanent bewijs gaan vormen dat kinderen met een beperking goed kunnen opgroeien en functioneren in de maatschappij.

Nederlandse fysiotherapeute in Xining

Hannah van Driel heeft de afgelopen zestien maanden Chinees gestudeerd aan de universiteit in Xining. Ze draaide twee keer per week mee als vrijwilliger in het kindertehuis van de stad. Ze probeerde daar ook wat van haar kennis als fysiotherapeut over te dragen aan de verzorgers.

 

“Ik hielp op een groep met tien zwaar gehandicapte kinderen. Ik nam ze mee naar buiten en gaf hen te eten. Verder gaf ik tips. Bijvoorbeeld hoe een kind beter geholpen kon worden met eten, of sommige technieken van fysiotherapie. Zo kan ik af en toe wat kleine dingen veranderen. De staf staat daar ook zeker voor open.”

 

Nieuwsgierig wat Hannah nog meer te vertellen heeft? Lees het gehele interview op onze website onder


Financieel verslag Pleegzorg Xining over 2011

In het jaar 2011 heeft Pleegzorg Xining € 21.872,- aan donaties ontvangen. De gemaakte kosten bedroegen in totaal € 1.067,- inclusief onze bijdrage aan het bureau van Wereldkinderen. Dit betekent dat ruim 95% van de ontvangen donaties voor projecthulp beschikbaar is.

 

In 2011 is een bedrag van € 15.000,- overgemaakt aan Xining. In 2012 hebben we toegezegd € 24.000,- over te zullen maken, met name voor het preventieproject.


Colofon

Dit is een nieuwsbrief van de werkgroep Pleegzorg Xining van de Vereniging Wereldkinderen. Wij hebben CBF-keurmerk voor goede doelen. Tel. 0561-433706
info@pleegzorgxining.nl
www.pleegzorgxining.nl
Aanmelden
Wilt u deze nieuwsbrief ook via e-mail ontvangen?
Vul dan hieronder uw naam en e-mailadres in en klik op verzend.