Nieuwsbrief

  Bericht vanuit Xining  


Bericht vanuit Xining

Mini-interview met fysiotherapeute Hannah van Driel 

Hannah van Driel is van huis uit fysiotherapeute en verpleegkundige en is sinds een klein jaar in Xining om de Chinese taal te leren. Daarnaast doet ze twee middagen in de week vrijwilligerswerk in het kindertehuis in Xining.

 

Wat doe je precies in het tehuis?

 

Ik richt me vooral op een groep van jonge, zwaar gehandicapte kinderen. Zij moeten met alles geholpen worden. Vaak kunnen ze geen speelgoed pakken of vasthouden. Het is voor hen dus heel fijn als er iemand is die met ze speelt of oefeningen met ze doet. Meestal neem ik de kinderen mee naar buiten als het weer het toelaat, om hen zo even wat buitenlucht en zon te geven en om hen een andere omgeving te laten ervaren. En ik doe oefeningen met ze. Bijvoorbeeld balans oefeningen om hun stabiliteit te stimuleren.

 

Aan het eind van de middag help ik vaak met eten geven. Veel van de kinderen hebben slikproblemen waardoor dit veel tijd kost.

 

Wat levert het werken in het tehuis je op?

 

Ik ben blij dat ik deze kinderen aandacht kan geven, anders dan alleen de dagelijkse verzorging. Door therapie te geven hoop ik op enige ontwikkeling en vooruitgang bij sommige kinderen. Het is geweldig als ik merk dat ze genieten of als ze duidelijk op mij reageren en naar me lachen.

Pleeggezinnen

Zoals u weet richt de werkgroep Pleegzorg Xining zich vooral op het plaatsen van kinderen uit het tehuis in lokale pleeggezinnen. Uit het interviewtje met Hannah blijkt nog maar eens hoe belangrijk individuele aandacht is.

 

Toch verblijven in het tehuis van Xining nog steeds kinderen waarvoor nog geen pleeggezin is gevonden. Daarom blijven we het project van harte steunen.

 

Binnenkort gaat zoals eerder aangekondigd ook een nieuw project in Xining van start. Dit richt zich op de ondersteuning van gezinnen in Xining met eigen gehandicapte kinderen. Zo hopen we te kunnen voorkomen dat dergelijke kinderen te vondeling worden gelegd.

In eerste instantie zullen ongeveer 20 families in Xining directe ondersteuning krijgen vanuit het tehuis.


Colofon

Dit is een nieuwsbrief van de werkgroep Pleegzorg Xining van de Vereniging Wereldkinderen. Wij hebben CBF-keurmerk voor goede doelen. Tel. 0561-433706
info@pleegzorgxining.nl
www.pleegzorgxining.nl
Aanmelden
Wilt u deze nieuwsbrief ook via e-mail ontvangen?
Vul dan hieronder uw naam en e-mailadres in en klik op verzend.