Actie opzetten

Actie opzetten

Ook op andere manieren kunt u ons helpen. Bijvoorbeeld door zelf een actie op te zetten op school, de sportclub, peuterspeelzaal of op uw werk en de opbrengst aan het Xiningproject te schenken. Vele mensen gingen u al voor. Natuurlijk ondersteunen we deze acties graag. Door u voorbeelden te geven van acties, door gastlessen of lezingen te verzorgen of door infomateriaal over het project.
 

Scholenactie

Vele scholen hebben in de afgelopen jaren aandacht besteed aan China en tegelijkertijd geld ingezameld voor Pleegzorg Xining. In de rubriek Nieuws wordt een aantal scholen vermeld.

Pleegzorg Xining heeft een fototentoonstelling voor scholen die een actie willen doen. Ook is er lesmateriaal en decoratiemateriaal beschikbaar.

 

Iets doen op jouw school? Een eenvoudige actie is wenskaarten verkopen. De opbrengst gaat naar Xining. Bekijk de kaarten hier. Heb je zelf een idee of wil je iets doen, maar je weet niet wat? Mail dan naar info@pleegzorgxining.nl, wij hebben volop ideeën!

 

Fototentoonstelling

Er is een prachtige fototentoonstelling gemaakt over de vondelingen in Xining. De foto's zijn van Wilma Manders (www.wilmamanders.nl).
Scholen of andere organisaties die en actie doen voor Pleegzorg Xining kunnen deze tentoonstelling lenen.

 

Particulieren

 • Bij verjaardagen, aankomstfeestjes, kraamfeestjes, jubilea en andere gelegenheden geld vragen en dit schenken aan het project
 • Samen met plaatselijke Chinees 'chari-diner' organiseren voor familie, vrienden en bekenden
 • Bibliotheken, scholen, kinderdagverblijven etcetera vragen iets met het thema China te doen om zo promotie te maken voor het project (donateurs werven)
 • Lezingen verzorgen (een powerpointpresentatie is bij ons aan te vragen)
 • Artikel schrijven in wijkkrant of huis-aan-huisblad (voorbeeld bij ons aan te vragen)
 • Donateurs werven onder familie, vrienden en bekenden (bijvoorbeeld via e-mail)
 • Opbrengst van een vrijmarkt aan het project schenken
 

Bedrijven/instellingen

 • Organiseren van een sponsorloop
 • Aandacht schenken aan het thema China in de klas of op het werk om zo promotie te maken voor het project (donateurs werven)
 • Geld geven aan het project in plaats van/als onderdeel van kerstpakket
 • Chinees ontbijt (dim sum) organiseren voor personeel (bijvoorbeeld bij Kerst)
 • Bij openingen, jubilea en andere gelegenheden geld vragen en dit schenken aan het project
 • Artikel schrijven in personeelsblad (voorbeeld is bij ons aan te vragen)
 • Donateurs werven onder collega's (bijvoorbeeld via e-mail)